Image 01

กระบวนการแยกสีของเพลทแม่พิมพ์

การแยกสีในระบบ CMYK เป็นระบบที่ใช้ในการพิมพ์งานออฟเซ็ททั่วไป

สำหรับเฉดของสีแม่พิมพ์ทั้ง 4 สี คือ
1. C = Cyan สีฟ้า
2. M = Magenta สีแดง (แดงชมพู)
3. Y = Yellow สีเหลือง
4. K = Black สีดำ
5. Spot Color (ในกรณีที่พิมพ์มากกว่า 4 สีปกติ)

More

KanrMarch 24, 2016Printing, Design0 comments
Image 02

ขนาดของเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ต

ออฟเซตเล็ก
เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก พิมพ์กระดาษได้ขนาด 10 x15 นิ้ว ถึงขนาด 13 x 17 นิ้ว โดยประมาณ เครื่องชนิดนี้มีอุปกรณ์ประกอบในการทํางานน้อยไม่ยุ่งยาก ใช้ง่าย เหมาะสําหรับ งานพิมพ์ขนาดเล็ก เช่น หัวจดหมาย โฆษณาเผยแพร่เล็กๆ แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่นระบบฉากพิมพ์ยังไม่มีความเที่ยงตรง

More
AnnMarch 17, 2016Printing, Design0 comments
Image 03

ความเหลื่อมล้ำของสีในงานพิมพ์

ระบบการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตาม หากภาพพิมพ์ที่ออกมามีความเหลื่อมของสี หรือพิมพ์ไม่ตรงแล้ว ภาพพิมพ์นั้นก็หมดความหมายและลดความสวยงามลงไปทันที ในบทนี้จะคุยกันในเรื่องการพิมพ์ในระบบออฟเซ็ต

การพิมพ์ระบบออฟเซ็ตก็คล้าย ๆ กันงานพิมพ์อื่น ๆ คือต้องใช้แม่พิมพ์สีแต่ละสีพิมพ์ภาพซ้อนทับกัน งาน 4 สีก็ต้องใช้เพลท 4 แผ่นพิมพ์ ภาพซ้อนทับกันหมุนไป

More
PreraMarch 13, 2016Printing, Design0 comments